Ledningen är nu i drift!

Råvattenledningen är nu, efter tre års byggtid, efter en än längre projekterings- och utredningstid, efter liter av kaffe och med ytterligare ett och annat grått hårstrå, driftsatt. Den stora pumpen (tillika klenoden) som tryckhöjt den ursprungliga råvattenledingen vid Bolmentunnelns slut stängdes av för en tid sedan. En bra energibesparing för Sydvatten. Tidigare tryckhöjdes ledningen för att få ner tillräckligt med vatten till Ringsjöverket. Nu rinner vattnet med hjälp av självfall; gravitationen är vår vän! Det gör att vattnet rinner helt av sig självt från Bolmen ned till pumpstationen vid Ringsjön där det sedan pumpas upp den korta biten till Ringsjöverket på grund av höjdskillnaden.

En anledning, förutom energibesparingen, till att ledningen byggts är redundans, det ska alltid finnas en välfungerande plan B kan det sammanfattas till. I Sydvattens ledningsnät betyder det oftast att det finns två ledningar till samma punkt. I och med idrifttagningen av den nya ledningen, påbörjas nu så sakteliga ett underhållsarbete av den gamla ledningen. Under tiden är det den nya ledningen som främst får förse Ringsjöverket med vatten.

Ut i fält är nästan allt borta, undanplockat, återställt och på sin plats igen. Stenmurarna har lavats igen där ledningen tvingade upp ett hål i stenmuren. Åkrarna har återställt och brukningen av jorden återställer resterande del av skördeskadorna så att produktionen av åkern återgår till det normala. På många delar av skogspartierna som ledningen passerat har skogen återplanterats där det är möjligt. Grusvägar har rustats upp så att de kunnat klara av de tunga maskinerna och dessa är nu åter i vägföreningarnas skötsel.

Kvarstående arbete är nu främst bakom datorskärmen. Relationshandlingarna ska bli klara vilket inte är ett litet jobb. Relationsritningar tillsammans med tillhörande handlingar är de dokumenten som beskriver hur jobbet faktiskt blev utfört. Det är de ritningarna som man kan gå tillbaka till och se hur allt ser ut under jord utan att behöva klampa ut i den skånska myllan. Ett mycket viktigt men tidskrävande jobb. Det är projektörerna som står för den största fliten då de är dessa som ansvarar för framtagningen av handlingarna, sedan granskar utvalda personer från projektorganisationen och driften dem innan de stämplas och arkiveras. Alla typer av ritningar som använts för att bygga ledningen ska uppdateras efter verkligt utfall: ritningar av ledningen i plan och profil, översiktsritningar, detaljritningar, elritningar osv. Ett minst sagt omfattande arbete!

I och med idrifttagningen och avslut av projektet är detta sista inlägget. Kul att ni läst!

Nedan följer en liten sammanfattning i bilder:

Trevlig sommar önskar hela projektet.

// Caroline Isendahl

Att pigga en ledning

Råvattenledningens sista test innan drifttagning har utförts: piggning och provtryckning.

Piggas betyder att ledningen blir genomkörd av en gigantisk tvättsvamp för att ‘tvätta’ ledningen på insidan och få ut all luft som finns i ledningen. Därefter kommer provtryckningen som är ett slags test för att godkänna ledningen, den ska nämligen klara ett förutbestämt vattentryck under en viss tid.

Sista röret på ledningen lades i december. Under jul och nyår fylldes ledningen långsamt för att undvika att låsa in luft i den mån det gick. Om fyllningen går för fort fastnar luftfickor lätt i höjdpunkter längs ledningen vilket man försöker undvika så mycket som möjligt.

Piggen vinshas på plats

Piggning
När ledningen är nästintill vattenfylld stoppas piggen in i ledningen. Den har en något större diameter än lednings största diameter och är mellan 1,5 till 2 gånger så lång som diametern. Piggens storlek är alltså cirka 1,7 m i diameter och ca 3,5 m lång– en riktig bjässe till pigg.

 

Piggen installeras vid norra punkten som är ledningens höjdpunkt och vandrar därefter genom hela ledningen till Ringsjön. Piggen vinschas in i en rördel med hjälp av en tratt. Rördelen med tvättsvampen sätts på plats och ledningen fylls helt och hållet så att även piggen är helt omgiven av vatten.

Ledningsdelen med piggen i sätts på plats.

Därefter öppnas inflödet till ledningen och utflödet från ledningen samtidigt så att ett vattenflöde skapas genom ledningen, och detta för piggen framåt. Piggen skjuter den luft och partiklar (tex grus och sandkorn) som ännu finns kvar i ledningen framför sig. När piggen når en höjdpunkt släpps luften ut genom installerade avluftningsbrunnar som finns längs sträckan. När piggen vandrat förbi stängs avluftningsventilerna (annars finns det risk att dessa avluftningsventiler öppnas under provtryckningen vilket ger missvisande resultat).

 

Beroende på flöde tar piggningen ca 50 timmar att genomföra och det görs i en stöt. Två arbetslag delade på dygnets timmar och följde piggen genom dess 2,5 mil.

Provtryckning

Därefter kommer provtryckningen. Det är som ett test för att se att ledningen står pall för trycket som den är byggd för. Provtryckning kan utföras på lite olika sätt och det finns några publikationer som branschen följer. Eftersom ledningen är osedvanligt stor OCH lång krävs lite anpassning av dessa publikationer.

Provtryckningen utförs med hjälp av vatten och innebär att vattentrycket höjs i ledningen till en viss nivå. Det är viktigt här att ingen luft finns kvar från piggningen. Skulle för mycket luft låsas in i ledning blir det två olika medier som reagerar olika när trycket höjs. Antagligen skulle mätarna visa konstiga siffror och provtryckningen skulle inte bli godkänd. Dessutom kan trycksatt luft i stora mängder innebära en fara. Därmed är luft vid provtryckning med hjälp av vatten inget positivt alls.

Provtryckningen består av tre delar:

  • uppnå önskat tryck
  • konditionering
  • provtryckning

För att bygga upp trycket används en motorspruta. Alla tänkbara öppningar till ledningen stängs förutom ventilen där inpumpningen sker. Motorsprutan startas. Den ägdes tidigare av brandkåren och användes för att släcka bränder. Eftersom det är viktigt att nå långt när brandkåren ska släcka sina bränder kan motorsprutan bygga upp ett rejält tryck som kan pumpas in i ledningen. Den kan brumma, bygga höga tryck och står stadigt på jorden men att få ett exakt tryck kan den inte. Är det släckning så är det inte direkt finlir som gäller. Därmed tas den sista finjusteringen till önskat tryck av en lite mer delikat pump, finpumpen.

Motorsprutan

Konditionering innebär att ledningen ska få tid att anpassa sig till det aktuella trycket. Eftersom ledningen före provtryckning enbart varit utsatt för lufttryck och ett eventuellt självtryck, innebär ett övertryck att ledningens material försöker anpassa sig till det nya trycket och hela ledningen rör sig något. Exempelvis är det vanligt att ledningen vidgas något vid höjt tryck. Om ledningen inte konditioneras innan själva provet påbörjas går det åt för mycket vatten för att bibehålla det förutbestämda trycket trots att ledningen inte läcker och det finns risk att ledningen underkänns.

Provtryckningen innebär att ett förutbestämt tryck ska hållas under en viss tid och bara en viss mängd vatten får pumpas in. Ja, det är okej att en viss vattenmängd smiter ut från ledningen under höga tryck. Alla ledningar läcker lite, lite (vilket är mer eller mindre oundvikligt) och därmed får de även göra det under provtryckningen. Även här används finpumpen. Den går att ställa in på ett förutbestämt tryck och därefter hålls trycket där genom kontinuerlig inpumpning av vatten. Snabbt går det inte men det blir exakt och tydligt. Finpumpen fick dessutom ett litet uppvärmt tält att stå i då det var minusgrader när vi provtryckte.

// Caroline Isendahl, bitr. projektledare

 

På väg mot slutet

Projektet går mot sitt slut och det märks tydligt. För någon vecka sedan bjöds hela projektet på tårta (prinsesstårta och chokladmoussetårta, inte helt fel) och beställarens projektledare Lars Balkfors sa några väl valda ord som kan sammanfattas i Tack för väl utfört arbete!

Ett annat exempel på att vi närmar oss slutet är att besiktningar, stängning av ledningsrätt och anmälan om slutbesiktning är alltmer använda ord på mötena. Det är mycket som ska besiktigas, synas och slutanmälas inom närmsta tiden.

Nyss genomfördes en besiktning av luftarbrunnarna och utspolarna. Vad det är finns att läsa om här. Det var en lagom kall och bedårande vacker vinterdag med solen som visade upp sig hela dagen. Med täckjackor, tjocka tröjor och långkallingar baxades fem personer in i bilen. Beställaren representerades av projektledarna, en byggledare och framförallt en representant från driften. PEABs platschef var också närvarande och representerade entreprenören, inte lika manstarkt men lika fullgott.

Knappt 30 anläggningar besiktigades längs hela linjen. Varje anläggning besöktes med ett kort stopp. Funktionen kunde inte undersökas (görs senare) utan det var endast en så kallad okulär besiktning. Vad man kikar på är så att brunnarna är användarvänliga, att de går att öppna och stänga, att det inte finns något som pekar på att funktionaliteten är felaktig på något sätt (tex massa vatten i brunnen).

Dagen bestod mest i lite rattandes och check av all utrustning i brunnen, noteringar i några anteckningsblock och full vintermundering i bilen.

Nu har sista röret lagts. Dryga 25 km ligger i backen och snart ska ledningen börja fyllas med vatten.

// Caroline Isendahl bitr. projektledare

 

Nedräkning inför sista röret

Nu är hösten här på riktigt. Regnet hänger i luften och det är mörkt både till och från jobbet. Lite tyngre känns livet… Men! Goda nyheter: alltsomallt är det under 1000 m rör kvar att lägga på etapp 2! Hela sträckan är drygt 25 km vilket gör att några hundra meter känns lika kort som sommaren. Kika på översiktbilden; den blåa linjen är en grov ledningssträcka av ledningen och den röda linjen är där rören är lagda. Sista röret kommer att läggas innan jul och sista betongstödet kommer att gjutas innan det nya året skålas in. Hört rykten om att det till och med blir lite smörgåstårta ute i linjen för att fira nedläggningen av sista röret… 

Återställningen följer planen på etapp 2, stenmurar läggs tillbaka och dräneringsrör läggs i marken längs ledningen. Väldigt lite återställningsarbete återstår på etapp 3, där är arbetet i princip färdigt. Där är alla dräneringsledningar på plats, matjorden återställd och jorden brukas återigen.  

För närvarande hanteras årets grödskador. I detta projekt genomförs en värdering varje år där dels ytan mäts upp och dels en okulär besiktning görs. Ytan bestäms för att veta omfattningen och synen (den okulära besiktningen) för att avgöra hur mycket grödan återhämtat sig. Det görs tillsammans med en värderare, som ofta är en agronom, och ett ombud för brukaren eller brukaren själv. 

Grödskadebesiktning, en härlig sommardag.

Därefter tar ombudet ett snack med brukaren av jorden (bonden eller arrendatorn) för att se om personen i fråga haft extra utgifter. Extra utgifter kan vara utlägg såsom nya stängsel för djur eller bidrag som gått förlorande på grund av projektet. Tillsammans blir det en grödskadevärdering som ersätts. Målet är att inte dra ut alltför mycket i tiden eftersom skörden ger intäkter varje år och därmed bör brukarens ersättning också betalas ut samma år så att de inte lider onödig skada. 

Skogsmark hanteras på ungefär samma sätt, inventering först som utförs av exempelvis en jägmästare innan avverkning. Därefter görs en värdering av skogen (virkesförrådet). I den värderingen hanteras även förtidig avverkning, framtida tork- och stormskador etc. 

Utöver detta grödskada (åker, hagar, skog etc) får även fastighetsägarna en peng för intrånget på fastigheten. Det är en ersättning för att det blir vissa restriktioner i en 10 meter bred gata ovan ledningen samt att ett arbetsområde på fastigheten tagits i bruk en viss tid.

 

// Caroline Isendahl

 

Sista rörbeställtning

Tack vare en torr sommar och motiverad personal hos Peab går rörläggningen i en rasslande fart. Många rör har hamnat på sin plats i jorden och ungefär 21,5 km rör är lagda av de 25,5 km som ska i mark. Det är inte många månader rörläggning kvar och förhoppningsvis blir hösten inte alltför blöt utan arbetet kan gå smidigt framöver. Planen är att ledningen är lagd i vinter.

Samtliga rörbeställningar är gjorda och inom någon vecka ska alla vara levererade. Hela 16 leveranser gått på lastbil i Polen, båt till Åhus och sedan lastbil igen till våra etableringar längs linjen.

 

// Caroline Isendahl (fd Ingvar-Nilsson) bitr projektledare

Torrt och soligt väder

Äntligen är sommaren här, äntligen kortbyxor och äntligen kladdig solkräm. Fint och torrt väder hjälper till på många olika sätt och rörläggningen fortsätter fint framåt.

Generellt blir allt mycket enklare när Skånes leriga jordar inte är som mest blöta. Förra inlägget handlade om wellpoint och försöken att få till rörläggning på en av våra blötaste platser. Det torra vädret och wellpoint-tekniken gör att rören kommer på plats snabbare än vad vi trott. Nästan dubbelt så många rör kommer i marken än vad som förutspåddes först.

Höstens tråkiga väder stoppade och försenade återställningen på den södra delen av ledningssträckan. Tyvärr har många kilometer arbetsområde inte kunnat återställas, alven har varit tillbakalagd men matjorden har fått ligga vid sidan. Allt för blöta omständigheter orsakar mycket skada om matjorden läggs tillbaka. Det torra vädret gör att det torkar upp rejält, även på djupet i jorden vilket förenklar återställningsarbetet. På vissa delar av ledningssträckan är det gott om dräneringar, dessa ligger en bit ned i marken och där kan det vara blött och svårarbetat, speciellt under våren även om ytan är torr och fin. Men nu när det verkligen torkar upp är detta en stor fördel, återställningsarbetet är påbörjat och vi kan äntligen börja hämta igen den återställningen som inte blev utförd i höstas/vintras.

Sen är ju givetvis humöret alltid bättre när solen lyser. Något roligare att gå till jobbet när solen lyser och kortbyxor är en möjlighet i maj än när februarirusket är som värst och solen inte setts på ett halvår. 

I dagsläget har vi lagt ungefär 18 km! Nu går det undan! Nedan kan ni se hur lång det är kvar och vad som lagts. Den blå linjen är en mycket ungefärlig sträckning och den röda är vad som lagts.

BOAR överikt

 

// Caroline, bitr. projektledare

 

 

 

Wellpoint

När rören läggs är grundvattnet ofta ett problem vi måste hantera på något sätt. Rören kan lätt flyta upp till följd av att grundvattnet stiger i rörschakten om exempelvis rören lämnas över natten utan ett tyngande jordlager ovanpå. Görs detta skadas rören och det finns stor risk att de måste kasseras och jobbet måste göras om på den drabbade sträckan. Grundvattensänkning sker vanligtvis med hjälp av dränkbara 220 V pumpar som placeras på schaktbotten och lyfter upp vattnet. Är det riklig tillförsel av grundvatten används flera och/eller större pumpar och någon gång har vi använt större dieseldrivna länspumpar (liknande de som brandkåren använder när det är översvämning). De pumpar som använts då har en kapacitet på flera tusen liter i minuten. Men tekniken är densamma, pumpen ligger i ledningsgraven och lyfter upp vattnet till exempelvis närmaste bäck.

pumpar

Ofta löser detta grundvattenproblemen men ibland handlar det inte om vattenvolymerna utan att jorden är trilsk. Sista delen på etapp 3 mot Ringsjön är riktigt svårhanterlig och då är det andra metoder som kopplas in. Wellpoint är en metod som kan användas när vanlig grundvattensänkning med dränkbara pumpar inte fungerar. Tekniken används ofta när marken är rejält vattenmättad och jorden består främst av någon form av sand. Jordtyper delas in i kornstorlekar, minst är ler och storleken över är silt. Något som klingar bekant från geologikunskapen?  

På Sveriges Geotekniska Instituts (SGI) hemsida kan man läsa:

Siltjordar

I siltjordar dominerar partiklar som är 0,002 – 0,06 mm i diameter. Kornen är så små att de inte kan urskiljas med ögat och de eroderas lätt bort av vind och vatten. I torrt tillstånd är siltjorden oftast fast, men den suger snabbt upp vatten och håller det kvar. En vattenmättad siltjord är flytbenägen, vilket innebär att jorden kan bli flytande om den utsätts för rörelser och vibrationer. Vid schaktningsarbete under grundvattenytan får siltjorden en vällingliknande konsistens. Silt är en tjälfarlig jordart och det är vanligt att tjälskador uppstår i vägar och anläggningar byggda på silt. 

001Ledningens sista bit vid Ringsjöarnas rand är av typen ”siltig sand” och Ringsjön har ett rejält högt vattenstånd. Alltså nuvarande tillstånd: silt+vatten=välling. Och just välling är en bra beskrivning. Det är inget man vill ha tunga grävmaskiner på och att försöka få stora rör att ligga stadigt är minst sagt en utmaning. För att få bukt med problemet testas nu wellpoint. Tekniken består av många sammankopplade sugspetsar som installeras i marken och med hjälp av undertryck suger upp grundvattnet. 

Installation wellpoint

Installationen av wellpoint går till så att man med hjälp av vatten spolar ned rör med en filterspets. De sätts med en knapp meters mellanrum och till ett djup ungefär en meter under planerat schaktdjup. I vårt fall innebär detta att spetsarna ska ner till 4 meters djup under markytan. Vid mitt besök på plats räckte 10 m3 vatten till att spola ner mellan 7 och 17 rörspetsar. Det beror på hur jorden är undertill, är jorden packad behövs mer vatten för att få rören på önskat djup. Rören med filterspetsarna kopplas på en stamledning som i sin tur kopplas till ett vakuum-aggregat. 

 

 

När installationen är färdig försätts hela anläggningen med undertryck. Filtren suger upp grundvatten från marken till följd av undertrycket och leder det till stamledningen där det sedan fortsätter till pumpen och ut på närmaste passande ställe, Ringsjön till exempel. Såsom SGI skriver håller siltiga jordar mycket vatten och för att få bort det vällingliknande beteendet jobbar wellpoint-anläggningen på i två veckors tid innan vi återigen ska testa att lägga rör på denna delen. Kanske detta kan vara lösningen? Håll tummarna!

// Caroline, bitr. projektledare

Återställning på etapp 3

008

Är det någon mer än jag som längtar efter vår nu? Ser ganska många virtuella händer som sticker upp i cyberspace. Men det finns något positivt med snön som ständigt blåser i ansiktet, den isande vinden som domnar allt i dess väg och frosten som biter på bilens rutor och det är nämligen tjälen. Den är ett väldigt välkommet väderfenomen efter det att regnet öst ned hela hösten och vintern och allt har varit lerigt både på in-, ut-, fram- och baksidan. Tjälen gör jorden lite mer lätthanterlig till våren. Detta för att den ”fryser sönder” och därmed bättre släpper igenom ytvatten vilket påskyndar upptorkningen. Tjälen hjälper även till att reparera packskador till följd av tunga maskiner i skog och åkermark. En positiv bieffekt av det kalla vädret är att det går att ta sig fram med tunga maskiner på den tjälade ytan.

 

Som en följd av detta har återställningsarbetet återupptagits på etapp tre där det under den regniga hösten mer eller mindre skulle gjort större skada än nytta om vi hade försökt återställa marken. Med återställning menas att dräneringssystemens funktion återställs, matjorden läggs tillbaka, stenmurar och vägar återställs till ursprungligt skick. Spåren ovan mark ska helt enkelt bli så små som möjligt och det ianspråktagna området ska återigen bli åker eller skog.

 

015

Här syns skillnaden tydligt:
den ljusbruna alven och den svarta matjorden.
Här läggs matjorden tillbaka efter att ha
varit avtagen under ledningsbyggnationen.

När vi installerat rören på ledningsbädden så kringfyller man med grus närmast rören för att kunna packa och undvika att få större stenar för nära rören. Resten av rörgraven återfylls med ”mineraljord”, alven som den heter på lantbruksspråk. Om det är riktigt blött är det ingen ide att fortsätta med återställningen efter att alven lagts på röret. Här har jobbet stannat av på stora delar av etapp 3 just på grund av att det kom så mycket nederbörd i höst. Detta i kombination med att jordtypen i södra delen av ledningssträckningen i huvudsak utgörs av lerjordar med dålig vattengenomsläpplighet gör att återställningsarbetet är väldigt väderberoende. Så tack för tjälen!

 

021

Dräneringar som kopplas samman
i en ny brunn.

I åkrar och vissa beten kan det finnas dränering, alltså uppsamlande vattenledningar under marken som avvattnar fälten så att det inte riskerar att bli vattensjukt. En viktig del av återställningen är att dräneringsnätet ska fungera tillfredsställande igen. Om inte är det lätt att marken inte producerar lika bra efter som innan ledningsbyggnationen. Dräneringar ligger normalt på ett djup mellan en halv och en dryg meter och en ledning avvattnar ungefär 10 m i sidled, mycket beroende på jordtypen. Dräneringsåterställning är en stor del av etapp 3 då denna etapp är mestadels bara åkermark.

Så nummer ett i återställningen är dräneringen, därefter läggs matjorden på. Eftersom jorden är omgrävd, flyttad fram och tillbaka är den lite ”fluffigare” än den omkringliggande jorden. Därmed läggs lite extra jord över ledningsgraven så att det bildar en svag överhöjning av alvytan. När jorden sedan sätter sig blir jorden över ledningsgraven i samma höjd som omkringliggande mark.

017

Stenar kommer som
ett brev på posten.

När all jord av olika sorter ligger på rätt plats och i lagom mängd ska sedan jorden harvas och stenplockas. Stenen kommer nämligen som ett brev på posten så fort man vänder på lite jord. Därefter är det eventuella stenmurar, brunnar, vägar och annat som ska återställas. Sen är det fritt fram för jordbrukaren att ”bruga agern” igen, på ren skånska.

//Caroline

 

 

Luftare, tömmare, utspolare och andra grunkor

Det har väl inte undgått någon att ledningen som byggs är modellen större och en större dimension kräver också speciella lösningar eftersom vattenmängderna blir stora, krafterna blir större och konsekvenserna kan bli… ni fattar, OM man inte tänker sig för. 

Betongstöden har jag redan skrivit om men det finns fler finesser på ledningen som också är värda att skriva om, nämligen luftare, tömmare och utspolare. Detta är tre viktiga delar av ledningen som har med driften och underhåll att göra på olika sätt.  

055

Ibland måste rören tömmas.

Landskapet som ledningen går genom är böljande vilket gör att ledningen också följer topografin. Upp och ned går det! Med vattnet följer luft som kan, om tillräckligt mycket luft samlas, bilda en luftbubbla i höjdpunkter av ledningen. Kan denna luft inte ta sig ut blir det stopp i maskineriet (eller i alla fall minskad kapacitet) om tillräckligt mycket luft ansamlas. Därmed finns luftare som leder luften ut ur ledningen vid höjdpunkter. 

När olyckan är framme och driften av ledningen inte fungerar som den ska kanhända ledningen måste tömmas. En fylld ledning innebär en hel del vatten som ska ut ur vår ledning, detta vatten släpps i olika vattendrag genom en så kallad utspolare. Som när du vattnat blommorna en varm sommardag och du kopplar loss vattenslangen från trädgårdsanslutningen: ut sprutar vatten! Utspolaren.

 

Men som jag skrev om tidigare, ledningen går upp och ned vilket betyder att vatten fortfarande ligger kvar i lågpunkter trots utspolaren. För att få ut det sista vattnet ansluts en pump till tömmarna och man pumpar ut det sista vattnet. Vattenslangen i trädgården har ju fortfarande vatten i sig, trots att det slutat rinna. Genom att hålla slangen högt så rinner vattnet ut, tömmare!

 

Alltså, luftare -> får ut luft ur ledning under drift. Plats: höjdpunkter.

Utspolare -> tömmer ledningen på vatten vid tömningsbehov. Plats: vattendrag.

Tömmare -> kan med hjälp av pump få ut sista kvarvarande vattnet ur ledningen efter utspolaren gjort sitt. Plats: lågpunkter.

 

// Caroline Ingvar-Nilsson bitr.projektledare

 

Omledning av Bäljaneå

180126 006

Glädje i gropen när kameran kikar fram.

Denna vecka har vi korsat Bäljaneå, ett vanligtvis lite större dike som rinner mellan åkrarna. Men så blött som det är ute i markerna nu ger vattendraget skäl för sitt namn; mycket vatten ska ut till havet genom ån. Mer vatten i ån gör att mer vatten ska förbi platsen där projektet korsar ån vilket resulterar i ett större arbete. Logiskt såklart.

En omledning av ett vattendrag kräver både jobb och planering. Ofta är omgivande marker gammal sjöbotten eller annat liknande material som kan vara svårarbetat så det gäller att veta vad man ger sig in på. En annan parameter att tänka på är grumling eftersom det påverkar de levande organismer som lever i vattendraget. Helst ska övergången ske runt vintern för att de som lever i vattnet inte ska påverkas så mycket. Djupt ska det gå dessutom! Dels kan dikets utformning ändras med tiden till följd av olika vattenmängder. Dels ska diket rensas med jämna mellanrum vilket betyder att ledningen ligger pyrt till om den skulle ligga ytligt, nära åns botten. För att skydda ledningen läggs grävskydd vilket är stora betongplattor som ska hindra en grävskopa att komma åt vår ledning.

Det finns flera olika sätt att ta sig förbi vattendrag men i denna dignitet gäller denna ädla metod (se bilden för att hänga med i punkterna):

  1. Först grävs en ny provisorisk fåra som kopplas in nedströms så att vattnet lugnt och stilla kan fylla den nya fåran och på så sätt minska grumlingen.
  2. Den provisoriska åfåran öppnas uppströms.
  3. Därefter byggs två vallar upp kring det område där ledningen ska läggas under Bäljaneå. Med hjälp av grus/sand som sedan tätas med lera leds vattnet i den ursprungliga åfåran in i den nya provisoriska åfåran.
  4. Nu kommer det roliga! Nu kan man lägga ledningen under ån.Numrering till BD
  5. De två bilderna nedan visar hur grävskydden läggs på så att ledningen inte skadas i framtiden.
  6. Sen är det bara att städa upp efter sig, göra det snyggt och återställa. Fyll igen ovan ledningen. Öppna upp vallen nedströms. Öppna upp vallen uppströms och sedan fyll igen den provisoriska åfåran.
  7. Efter det fortsätts det att lägga ledningen på respektive sida om åkorsningen.

Efter det fortsätter utmaningarna längs ledningen. Ha en fin vecka allesammans!

// Caroline Ingvar-Nilsson, bitr. projektledare.