Rönne å_3

Här schaktar vi för ett rörstöd vid Rönne å. Stöden används för att hålla röret på plats vid vinkelförändringar.