Rönne å_4

Här syns den delen av ån som ska torrläggas