Rönne å_4

Arbetet med att lägga ner rör norr om Rönne å fortsätter.