Arbetet löper på

Arbetet med att lägga ner rören löper på som planerat och allt går bra. I dagsläget har vi lagt ca 600 m rör.
Vi arbetar samtidigt med förberedande arbeten för att korsa Rönne å.