Sydvatten

Rörbesiktning

Då och då kör långtradare genom Skåne med rör som ska levereras till projektet, den 29 november besiktigades senaste rör-batchen. Det är norska delen av Amiantit som är leverantör. Rören tillverkas i Polen varifrån rören skeppas till Sverige och Åhus över Östersjön där de sedan lastas på lastbilar och körs vidare till rörupplag längs råvattenledningen.

För den sifferintresserade:

  • 5 rör-batcher har levererats.
  • 50 lastbilslaster per batch blir det ungefär.
  • 30 m rör får plats på en lastbil med släp.
  • 1400 & 1600 mm i diameter är rören.
  • 6 m eller 12 m långa är rören.
  • 2 ton respektive 4 ton väger rören. Inte bra att få på foten med andra ord…

För den rörintresserade:

  • Producent är Amiantit Poland.
  • Flowtite är varumärket/fabrikatet på rören som utvecklas av Flowtite Technology.
  • Rören är så kallade GRP-rör (glasfiber-reinforced plastic)
  • Rören består av tre råmaterial: glasfiber som armering, kvartssand för extra styvhet och polyester för att förbättra nötningsbeständigheten, den kemiska resistensen och rörets finish.


Efter leverans till upplagen ska rören besiktigas innan de används och denna gång var det Mamdouh Alasfar från Peab, Markus Janson från Amiantit samt Andreas Brandt och jag, Caroline Ingvar-Nilsson från Sydvatten. En hel förmiddag kröp vi på alla fyra runtom rörupplaget för att säkerställa att rören kan användas som råvattenbärare till västra Skåne. De var av god kvalitet!

046

Ett rör som transporteras från rörupplaget
till byggarbetsplatsen där det ska ned i jorden.

 

 

Drygt fyra kilometer är nu nedlagt. Det går framåt!

 

// Caroline Ingvar-Nilsson, bitr. projektledare

Besök på bygget

Det är inte bara Sydvatten, Peab, Peabs underleverantörer, rörleverantören Amiantit, fastighetsägare och alla Sydvattens deltagarkommuner som har intresse av Råvattenledningen (m.m.). Det finns andra också! Varje månad arrangeras en dag för studiebesök som kan anpassas lite efter varje grupps önskemål.

Senast kom Klippans kommun med konsulter och entreprenörer för att kika på korsningen av Rönneå. Först hölls en presentation med efterföljande diskussion och därefter for hela kalaset till Rönneå för att kika på hur det såg ut.

Andra som är intresserade är Länsstyrelsen. Då ledningen korsar Rönneå på ett mycket känsligt område är det viktigt att området återställs efter nyttjandet. Det har Länsstyrelsen koll på hur man gör på bästa sätt. Magdalena Lindberg Eklund tog emot och genomförde platsbesöket. Både Magdalena och Länsstyrelsen var nöjda.

Vid Rönneå är rörläggningen i det stora hela klart, nu är det betongstöd och återställningsarbete kvar. En ensam grävmaskin snyggade till matjorden.

Grävmaskinen fixar till
matjorden vid Rönneå.

 

Betongstöden byggs nu i rask takt. Betongstöd krävs för att ledningen inte är dragsäker och att böjarna annars går isär. Skarvarna orkar helt enkelt inte hålla ihop i böjarna. Själva böjarna i sin tur behövs då muffarna inte klarar av att avvinkla tillräckligt mycket. Därmed förstärks ledningen upp med ett antal betongstöd längs vägen. Nu vet ni det!

/ Caroline Ingvar-Nilsson, Bitr. Projektledare

Uppdatering från råvattenledningen

I fullaste höstskrud besöktes ledningen och hösten visade sig från sin bästa sida. Rönneå är numera korsad och ån har flyttats tillbaka till sin ursprungliga bana. Vattnet flyter lugnt och stilla förbi ledningsbyggnationen och skapar en tydlig spegel. Vackert är det allt!

En klar spegel på Rönneå.

En klar spegel på Rönneå.

Rönneå

Rönneå

Nästkommande stora äventyr sker redan till helgen, stambanan ska korsas. All trafik mellan Lund och Hässleholm kommer att stoppas och en mängd olika förbättringsarbeten ska göras samtidigt som ledningen ska läggas under spåret. Stämningen är förväntansfull. Väderappen uppdateras hela tiden, schemat för helgen har detaljstuderats, det mesta finns i dubbletter och gott om fika till personalen har inhandlats. 

Lars Balkfors och Ingemar Olsson diskuterar helgens kritiska moment.

Lars Balkfors och Ingemar Olsson
diskuterar helgens kritiska moment.

 

Här kommer spåret att brytas.

Här kommer spåret att brytas.

 

Tågbanken är förberedd!

Tågbanken är förberedd!

 

Förberett inför korsning av stambanan. Till helgen rullar inte tågen lika lätt förbi!

Förberett inför korsning av stambanan.
Till helgen rullar inte tågen lika lätt förbi!

/Caroline Ingvar-Nilsson, biträdande projektledare Sydvatten

Första röret på plats

I dag lades det första röret i marken. På plats var media och representanter för Sydvatten och Peab.

 

Riktkostnad klar – byggfas kan starta

Riktkostnad klar – byggfas kan starta

Vid Sydvattens styrelsesammanträde fredag den 12 februari beslutades att Jörgen Johansson, VD, fått i uppdrag att teckna avtal med Peab AB för bygget av råvattenledningen från Äktaboden till Ringsjöholm.

Några timmar efter sammanträdet kunde John Landin, arbetschef Peab, och Jörgen Johansson teckna avtal.