Luftare, tömmare, utspolare och andra grunkor

Det har väl inte undgått någon att ledningen som byggs är modellen större och en större dimension kräver också speciella lösningar eftersom vattenmängderna blir stora, krafterna blir större och konsekvenserna kan bli… ni fattar, OM man inte tänker sig för. 

Betongstöden har jag redan skrivit om men det finns fler finesser på ledningen som också är värda att skriva om, nämligen luftare, tömmare och utspolare. Detta är tre viktiga delar av ledningen som har med driften och underhåll att göra på olika sätt.  

055

Ibland måste rören tömmas.

Landskapet som ledningen går genom är böljande vilket gör att ledningen också följer topografin. Upp och ned går det! Med vattnet följer luft som kan, om tillräckligt mycket luft samlas, bilda en luftbubbla i höjdpunkter av ledningen. Kan denna luft inte ta sig ut blir det stopp i maskineriet (eller i alla fall minskad kapacitet) om tillräckligt mycket luft ansamlas. Därmed finns luftare som leder luften ut ur ledningen vid höjdpunkter. 

När olyckan är framme och driften av ledningen inte fungerar som den ska kanhända ledningen måste tömmas. En fylld ledning innebär en hel del vatten som ska ut ur vår ledning, detta vatten släpps i olika vattendrag genom en så kallad utspolare. Som när du vattnat blommorna en varm sommardag och du kopplar loss vattenslangen från trädgårdsanslutningen: ut sprutar vatten! Utspolaren.

 

Men som jag skrev om tidigare, ledningen går upp och ned vilket betyder att vatten fortfarande ligger kvar i lågpunkter trots utspolaren. För att få ut det sista vattnet ansluts en pump till tömmarna och man pumpar ut det sista vattnet. Vattenslangen i trädgården har ju fortfarande vatten i sig, trots att det slutat rinna. Genom att hålla slangen högt så rinner vattnet ut, tömmare!

 

Alltså, luftare -> får ut luft ur ledning under drift. Plats: höjdpunkter.

Utspolare -> tömmer ledningen på vatten vid tömningsbehov. Plats: vattendrag.

Tömmare -> kan med hjälp av pump få ut sista kvarvarande vattnet ur ledningen efter utspolaren gjort sitt. Plats: lågpunkter.

 

// Caroline Ingvar-Nilsson bitr.projektledare