180126 006

Glädje i gropen när kameran kikar fram.