Besök på bygget

Det är inte bara Sydvatten, Peab, Peabs underleverantörer, rörleverantören Amiantit, fastighetsägare och alla Sydvattens deltagarkommuner som har intresse av Råvattenledningen (m.m.). Det finns andra också! Varje månad arrangeras en dag för studiebesök som kan anpassas lite efter varje grupps önskemål.

Senast kom Klippans kommun med konsulter och entreprenörer för att kika på korsningen av Rönneå. Först hölls en presentation med efterföljande diskussion och därefter for hela kalaset till Rönneå för att kika på hur det såg ut.

Andra som är intresserade är Länsstyrelsen. Då ledningen korsar Rönneå på ett mycket känsligt område är det viktigt att området återställs efter nyttjandet. Det har Länsstyrelsen koll på hur man gör på bästa sätt. Magdalena Lindberg Eklund tog emot och genomförde platsbesöket. Både Magdalena och Länsstyrelsen var nöjda.

Vid Rönneå är rörläggningen i det stora hela klart, nu är det betongstöd och återställningsarbete kvar. En ensam grävmaskin snyggade till matjorden.

Grävmaskinen fixar till
matjorden vid Rönneå.

 

Betongstöden byggs nu i rask takt. Betongstöd krävs för att ledningen inte är dragsäker och att böjarna annars går isär. Skarvarna orkar helt enkelt inte hålla ihop i böjarna. Själva böjarna i sin tur behövs då muffarna inte klarar av att avvinkla tillräckligt mycket. Därmed förstärks ledningen upp med ett antal betongstöd längs vägen. Nu vet ni det!

/ Caroline Ingvar-Nilsson, Bitr. Projektledare

Den stora helgen: korsning av stambanan

Det ska mycket till för att stoppa oss nu, säger Jonas Tufvesson, platschef.

Han var nöjd och glad inför avstämningsmöte kl nio på lördagsmorgonen efter en hel natts arbete. Två timmar före tidsplanen och allt ser ut att gå bra.

Ett hål i tågvallen, tågen är stoppade och
arbetet är i full gång nere i gropen.

Natt mot lördag den 22 oktober fick Sydvatten och Peab tillgång till stambanan för att gräva ner bantrumman bestående av bottenplatta och valv nära Stehag. Natten mot måndag den 24 oktober var det planerat att de första tåget skulle rulla över den nylagda bantrumman. Innan dess skulle tågvallen grävas ur, botten förberedas för trumma och rör, valven och bottenplattan monteras, fylla upp vallen igen, rälsen fogas samman, riktas och besiktigas. Mycket ska hinnas på kort tid!

Noggrann inmätning.

Noggrann inmätning, förberedelse inför
montering av valv och bottenplatta.

 

Många grävmaskiner på plats.

 

Valvet som ska läggas under tågrälsen.

Valvet som ska läggas under tågrälsen.

Ett 20-tal personer jobbade under helgen. Tre pass var planerade. Gott om personal, gott om arbetsmaskiner och gott om fika i arbetsboden.

Det ska vara välfyllt, varmt och bra stämning i fikaboden. Här med Christer Johansson och Lars Balkfors.

Det ska vara välfyllt med fika, varmt och
bra stämning i fikaboden. Här med
Christer Johansson och Lars Balkfors.

Den stora snackisen för helgen var den nya grävmaskinen som mer eller mindre invigdes under helgen. Runt 50 ton tung vägde den nya skönheten och var motivlackad med bland annat en hund på ena sidan.

Den nyinvigda skönheten visar sin fulla kraft.

Den nyinvigda skönheten fick visa sin
fulla kraft under helgen.

En svårighet är ledningarna som går längs spåret, synliga på bilderna som gula ledningar. Dessa kunde inte kapas men hindrena bemästras fint av kunniga och erfarna grävmaskinförare. Efter att valven och plattorna var monterade och lagda på plats börjar det långa fyllnadsarbetet som pågick till efter midnatt.

Röret är på plats och fyllnadsarbetet påbörjat.

Röret är på plats och fyllnadsarbetet påbörjat.

 

Röret täcks upp. Fylla på-packa-fylla
på-packa-fylla på-packa!

 

Rören ligger nu begravda och packningen fortsätter…

Hur gick det då? Inget stoppade Jonas, arbetet färdigställdes enligt plan och tågen rullade igen på måndagsmorgon. En lyckad helg!

/Caroline Ingvar-Nilsson, biträdande projektledare Sydvatten

Uppdatering från råvattenledningen

I fullaste höstskrud besöktes ledningen och hösten visade sig från sin bästa sida. Rönneå är numera korsad och ån har flyttats tillbaka till sin ursprungliga bana. Vattnet flyter lugnt och stilla förbi ledningsbyggnationen och skapar en tydlig spegel. Vackert är det allt!

En klar spegel på Rönneå.

En klar spegel på Rönneå.

Rönneå

Rönneå

Nästkommande stora äventyr sker redan till helgen, stambanan ska korsas. All trafik mellan Lund och Hässleholm kommer att stoppas och en mängd olika förbättringsarbeten ska göras samtidigt som ledningen ska läggas under spåret. Stämningen är förväntansfull. Väderappen uppdateras hela tiden, schemat för helgen har detaljstuderats, det mesta finns i dubbletter och gott om fika till personalen har inhandlats. 

Lars Balkfors och Ingemar Olsson diskuterar helgens kritiska moment.

Lars Balkfors och Ingemar Olsson
diskuterar helgens kritiska moment.

 

Här kommer spåret att brytas.

Här kommer spåret att brytas.

 

Tågbanken är förberedd!

Tågbanken är förberedd!

 

Förberett inför korsning av stambanan. Till helgen rullar inte tågen lika lätt förbi!

Förberett inför korsning av stambanan.
Till helgen rullar inte tågen lika lätt förbi!

/Caroline Ingvar-Nilsson, biträdande projektledare Sydvatten

Arbete under Rönne å

För att kunna lägga ner rör under Rönne å behöver vi leda om ån i en tillfällig åfåra. Nu arbetar vi med att torrlägga den del av ån där rören ska grävas ner.

Vi fortsätter även arbetet med att lägga ner rören norr Rönne å.

Arbetet löper på

Arbetet med att lägga ner rören löper på som planerat och allt går bra. I dagsläget har vi lagt ca 600 m rör.
Vi arbetar samtidigt med förberedande arbeten för att korsa Rönne å.

Första röret på plats

I dag lades det första röret i marken. På plats var media och representanter för Sydvatten och Peab.

 

Pressträff och första röret i marken

Fredagen den 3 juni kl. 10.00 läggs det första röret till den nya råvattenledningen mellan Bolmentunneln och Ringsjöverket ner i marken. Råvattenledningen byggs som ett partneringprojekt mellan Sydvatten och Peab.

Vid pressträffen medverkar bland annat Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten, Jörgen Johansson, VD Sydvatten, samt Jesper Göransson, VD Peab.

Vill du som journalist delta, kontakta Josefin Berglund, tfn: 040-35 16 58.

Dags för rörinspektion

IMG_3080_topp

Nu har den andra omgången av rör levererats och inspekteras av Sydvatten och PEAB tillsammans med leverantören. Rören som är 1,6 meter i diameter är nu klara att läggas ner i marken. Inspektionen görs för att se att de är hela innan vi tar över ansvaret.

 

De stora rören ligger och väntar

160126_0518_Vattenledningsror_Ravattenledning_ANyberg

Leveransen av de nya rören påbörjades under vintern 2015. Rören har en diameter på 1,6 meter och totalt är det en sträcka på 2,5 mil ny ledning som ska byggas. Fram till byggstart våren 2016 förvaras ledningsrören vid Ringsjöverket.
(Foto: Annika Nyberg)