Arbete under Rönne å

För att kunna lägga ner rör under Rönne å behöver vi leda om ån i en tillfällig åfåra. Nu arbetar vi med att torrlägga den del av ån där rören ska grävas ner.

Vi fortsätter även arbetet med att lägga ner rören norr Rönne å.

Arbetet löper på

Arbetet med att lägga ner rören löper på som planerat och allt går bra. I dagsläget har vi lagt ca 600 m rör.
Vi arbetar samtidigt med förberedande arbeten för att korsa Rönne å.

Första röret på plats

I dag lades det första röret i marken. På plats var media och representanter för Sydvatten och Peab.

 

Pressträff och första röret i marken

Fredagen den 3 juni kl. 10.00 läggs det första röret till den nya råvattenledningen mellan Bolmentunneln och Ringsjöverket ner i marken. Råvattenledningen byggs som ett partneringprojekt mellan Sydvatten och Peab.

Vid pressträffen medverkar bland annat Håkan Fäldt, styrelseordförande Sydvatten, Jörgen Johansson, VD Sydvatten, samt Jesper Göransson, VD Peab.

Vill du som journalist delta, kontakta Josefin Berglund, tfn: 040-35 16 58.

Dags för rörinspektion

IMG_3080_topp

Nu har den andra omgången av rör levererats och inspekteras av Sydvatten och PEAB tillsammans med leverantören. Rören som är 1,6 meter i diameter är nu klara att läggas ner i marken. Inspektionen görs för att se att de är hela innan vi tar över ansvaret.

 

De stora rören ligger och väntar

160126_0518_Vattenledningsror_Ravattenledning_ANyberg

Leveransen av de nya rören påbörjades under vintern 2015. Rören har en diameter på 1,6 meter och totalt är det en sträcka på 2,5 mil ny ledning som ska byggas. Fram till byggstart våren 2016 förvaras ledningsrören vid Ringsjöverket.
(Foto: Annika Nyberg)

Riktkostnad klar – byggfas kan starta

Riktkostnad klar – byggfas kan starta

Vid Sydvattens styrelsesammanträde fredag den 12 februari beslutades att Jörgen Johansson, VD, fått i uppdrag att teckna avtal med Peab AB för bygget av råvattenledningen från Äktaboden till Ringsjöholm.

Några timmar efter sammanträdet kunde John Landin, arbetschef Peab, och Jörgen Johansson teckna avtal.