Vattnet ska fram!

Råvattenledningen ska säkra tillgången av vatten till Skånes invånare i framtiden, öka redundansen och eventuellt göra det möjligt för fler kommuner att kunna ansluta sig framöver. Men alla personer i Sverige får inte kommunalt vatten utan en miljon privatpersoner och ungefär lika många fritidshus i Sverige har egen brunn enligt Sveriges Geologiska Undersökning. Lokalproducerat såattsäga!

034

Grundvattnet behöver pumpas undan
för att möjliggöra rörläggningen.

Grundvatten kan också vara ett problem, som när rör ska ner i marken. Därmed grundvattenpumpar vi i råvattenledningen. Pumpningen leder ju till lägre grundvatten, vilket i sin tur kan påverkar brunnarna i närheten. Vatten i samtliga brunnar och inte vatten i arbetsområdet är lite som att äta kakan och ha kvar den. Som ett brev på posten kom sinande brunnar i projektet.

För att i möjligaste mån ha koll på sinande brunnar upprättades ett grundvattensprogram innan projektstart.

Tillgång till vatten är en mänsklig rättighet och det är ju inget som vi vill frånta människor; därmed förser vi de utsatta fastighetsägarna med vatten. Två gånger i veckan fylls vattnet på av väl så rengjorda tankar. En gång i veckan tas dessutom vattenprover; en på den kemiska och en på den metalliska sammansättningen samt tre bakterieprover tas. En gång i månaden byts vattenpåsarna, allt för att säkra vattenkvaliteten. Vi vill ju inte både ta brunnsvattnet och sedan orsaka sjukdom på grund av dåligt vatten.

 

Rent tekniskt används en mycket klassisk och kär lösning: Bag-In-Box. Det vet vi ju alla vad det är för något! Det är alltså en en-kubik-meters stor låda som har en påse i sig, denna kopplas sedan till befintligt vattensystem på fastigheten. Tyvärr är det inte vin som kommer ur kranen utan vanligt vatten från Bolmen..

Påsen - the bag

Påsen – the bag

Lådan - the box

Lådan – the box

Bag-in-box i ett fint fodral.

Bag-in-box i ett fint fodral.

Påfyllning av bagen/påsen

Påfyllning av bagen/påsen

 

// Caroline Ingvar-Nilsson bitr. Projektledare